Regulamin serwisu SmartShape

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Definicje

1.1.1. SmartShape – serwis internetowy działający pod adresem www.smartshape.pl, którego właścicielem oraz administratorem jest firma SmartShape Diana Kuprianowicz, 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Ogrodowa 84, zarejestrowana jako indywidualna działalność gospodarcza. REGON: 200859064, NIP: 543-210-14-72.

1.1.2. Produkt – towar, który może być przedmiotem sprzedaży w SmartShape.

1.1.3. Użytkownik – osoba, która dokonała rejestracji w SmartShape, w wyniku której utworzone zostało dla niej konto użytkownika.

1.1.4. Kupujący – użytkownik podejmujący działania zmierzające do zakupu Produktów oferowanych w SmartShape.

1.1.5. Sprzedający – użytkownik, którego konto zostało rozszerzone o dodatkowe funkcje, umożliwiające mu sprzedaż Produktów w SmartShape.

1.1.7. Zakup - transakcja inicjowana przez Kupującego poprzez złożenie zamówienia, która prowadzi do zawarcia umowy kupna-sprzedaży pomiędzy Sprzedającym i Kupującym. Zakup dokonywany jest poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość.

1.2. Warunki korzystania z serwisu SmartShape

1.2.1. Rejestracja w SmartShape jak również korzystanie z serwisu równoznaczne są z akceptacją niniejszego Regulaminu.

1.2.2. Użytkownikiem SmartShape może zostać pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z serwisu pod warunkiem, że konto Użytkownika założy w ich imieniu rodzic lub prawny opiekun.

1.2.3. Rejestracji w serwisie SmartShape dokonuje się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego (w którym należy podać następujące dane: imię i nazwisko oraz adres email) lub poprzez złożenie pierwszego zamówienia.

1.2.4. Dokonując rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez SmartShape w celu ewidencji sprzedaży oraz realizacji zamówień, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883)

1.2.5. Dokonując rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji systemowych oraz wiadomości od SmartShape na swój adres email.

1.2.6. Zabrania się publikowania w SmartShape treści obraźliwych, wulgarnych, pornograficznych oraz niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.

1.2.7. Zabrania się Użytkownikom przekazywania sobie nawzajem jakichkolwiek informacji, które miałyby na celu zachęcanie do bezpośredniego kontaktu, takich jak adres email, numer telefonu, adres strony internetowej.

2. ZASADY ZAKUPÓW

2.1. Składanie zamówień

2.1.1. Składanie zamówień odbywa się poprzez dodanie produktów do koszyka, weryfikację adresu wysyłki, wybór formy płatności oraz potwierdzenie złożenia zamówienia.

2.1..2. Termin płatności za złożone zamówienia wynosi 5 dni roboczych.

2.1.3. Termin płatności stanowi dzień, w którym wpłata powinna być zaksięgowana na rachunku SmartShape. W związku z tym należy dokonać płatności z odpowiednim wyprzedzeniem w celu uniknięcia anulowania zamówienia.

2.1.4. Zamówienie, które nie zostanie opłacone w terminie będzie anulowane. Anulowanie zbyt wielu zamówień Użytkownika będzie skutkować usunięciem konta, co szczegółowo reguluje punkt 2.2 niniejszego Regulaminu.

2.1.5. Użytkownik może złożone zamówienie samodzielnie wycofać jeżeli nie dokonał jeszcze płatności. Zamówienia należy wycofywać wyłącznie w uzasadnionych okolicznościach. Wielokrotne i notoryczne wycofywanie zamówień przez Użytkownika będzie skutkować usunięciem konta, co szczegółowo reguluje punkt 2.2 niniejszego Regulaminu.

2.1.6. Zabrania się Kupującemu nakłaniania Sprzedającego do sprzedaży Produktu poza SmartShape.

2.2. Kontrola transakcji

2.2.1. Ze względu na fakt, że Produkty wystawiane w SmartShape to pojedyncze egzemplarze, Kupujący zobowiązany jest składać zamówienia w sposób przemyślany oraz opłacać złożone zamówienia w terminie.

2.2.2. Kupującemu, który w ciągu 40 dni nie opłaci trzech zamówień, zostanie wyłączona możliwość składania zamówień przez kolejne 40 dni, liczone od dnia anulowania trzeciego zamówienia.

2.2.3. Kupującemu, który w ciągu 40 dni wycofa trzy zamówienia, zostanie wyłączona możliwość składania zamówień przez kolejne 40 dni, liczone od dnia wycofania trzeciego zamówienia.

2.3. Ceny produktów

2.3.1. Ceny widniejące przy Produktach na stronie SmartShape stanowią informację jawną, podaną do publicznej wiadomości.

2.3.2. Ceny wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto.

2.3.3. Ceny są stałe i obowiązują do momentu sprzedaży Produktu.

2.3.4. Ceny mogą ulec obniżeniu w przypadku jeśli Sprzedający zdecyduje się dokonać przeceny.

2.4. Koszty wysyłki

2.4.1. Koszty wysyłki są ustalane przez Sprzedającego, oddzielnie dla każdego Produktu, w momencie jego wystawiania.

2.4.2. Koszty wysyłki zagranicznej są ustalane przez Sprzedającego, oddzielnie dla każdego Produktu, w momencie jego wystawiania. Koszty te dotyczą wyłącznie krajów Unii Europejskiej. W przypadku wysyłki do krajów spoza Unii Europejskiej należy ustalić koszt wysyłki ze Sprzedającym przed złożeniem zamówienia.

2.4.3. Koszty wysyłki pokrywa Kupujący

2.4.4. Koszty wysyłki naliczane są automatycznie w momencie dodawania Produktów do koszyka, oddzielnie dla Produktów każdego Sprzedającego.

2.4.5. Zamawiając dwa lub więcej Produktów od tego samego Sprzedającego, w przypadku przesyłki pocztowej Kupujący płaci pełny koszt wysyłki za Produkt, dla którego został ustalony najwyższy koszt wysyłki oraz 20% kosztów wysyłki ustalonych dla pozostałych Produktów.

W przypadku wysyłki kurierskiej, jeśli w jednym zamówieniu znajdzie się kilka produktów od jednego Sprzedającego, to za wysyłkę kurierską naliczona zostanie jedna opłata, równa najwyższemu spośród kosztów wysyłki kurierskiej.

2.5. Formy płatności

Sklep Internetowy SmartShape oferuje następujące formy płatności:

Szybka płatność online z tpay.com

Najszybszy czas realizacji zamówienia.

Płatność księgowana jest natychmiastowo.

Płatność przelewem tradycyjnym

Wydłużony czas realizacji zamówienia.

Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji dopiero po zaksięgowaniu wpłaty, co często trwa nawet powyżej jednego dnia roboczego.

Dane do przelewu:

Odbiorca: SmartShape Diana Kuprianowicz

Nr konta: 81 1140 2004 0000 3702 7781 3158

Tytuł przelewu: Numer zamówienia

 Płatność za pobraniem

Kurier InPOST - Płatność przy odbiorze (gotówką)

 

Użytkownik może uiścić opłatę za zamówiony towar, po tym jak wybierze jeden z możliwych sposobów zapłaty w koszyku klienta. Jeśli użytkownik wybierze opcję płatność przy odbiorze, musi zapłacić za zamówione towary plus kwotę za dostawę przez kuriera podczas otrzymania przesyłki.

Niezależnie od wybranego sposobu zapłaty, wszystkie płatności dokonywane są w polskich złotych. Wraz z akceptacją niniejszego Regulaminu użytkownik udziela wyraźnej i bezwarunkowej zgody na płatność z góry SmartShape całej kwoty za zakupione towary w sklepie internetowym. Użytkownik otrzymuje wraz z zakupionym towarem fakturę, która opisuje towar, jego cenę oraz koszty dostawy, a także potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na podany przez użytkownika adres e-mail, zawierające wymagane prawem informacje.

Przy płatności z góry (w sposób elektroniczny), wysyłka zamówionego towaru jest realizowana po otrzymaniu przez SmartShape całości kwoty wraz z kosztami dostawy.

Przy płatności gotówką przy odbiorze (dostawie kurierem), kupujący przekazuje kurierowi sumę równą całkowitej należności (zawierającą cenę zamówienia i koszty dostawy), którą odznacza się w specjalnym druku (poświadczającym dostawę towarów przez kuriera do klienta). Wraz z

2.6. Dostawa przesyłek

2.6.1. Produkty oferowane na sprzedaż są własnością Sprzedających i pozostają w ich posiadaniu do momentu wysyłki.

2.6.2. Zamówienia zawierające Produkty od więcej niż jednego Sprzedającego będą wysyłane w kilku osobnych przesyłkach.

2.6.3. Przesyłki z zamówionymi Produktami są wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej na adres podany przez Kupującego.

2.6.4. Zmiana adresu korespondencyjnego przez Kupującego nie powoduje zmiany adresu wysyłki dla zamówień złożonych przed dokonaniem tej zmiany. Zamówienia te zostaną wysłane na adres podany w trakcie ich składania.

2.6.5. Zmiany adresu wysyłki dla złożonych zamówień można dokonać jedynie poprzez kontakt ze Sprzedającym.

2.6.6. Po zaksięgowaniu wpłaty za zamówienie, SmartShape zleca Sprzedającemu wysyłkę Produktów. Od tego momentu Sprzedający powinien wysłać zamawiane Produkty w ciągu 3 dni roboczych.

2.6.7. Termin wysyłki może ulec wydłużeniu jeśli Sprzedający ustalił urlop obejmujący ten okres czasu lub jeśli w opisie Produktu Sprzedający wyraźnie zaznaczył, że termin wysyłki będzie dłuższy.3. ZWROTY I REKLAMACJE

3.1. Zwroty

Wystarczy wysłać na e-mail kontakt@smartshape.pl numer swojego zamówienia. Po czym w trybie natychmiastowym wysyłamy etykietkę zwrotu, którą należy nakleić na paczkę. Pieniądze są zwracane na konto klienta od razu po otrzymaniu produktu przez SmartShape

3.1.1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), Kupujący może w terminie 30 dni od daty otrzymania Produktu odstąpić od umowy kupna-sprzedaży bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztu określonego w punkcie 4.1.7.

3.1.2. Zgodnie z art.38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), zwrotowi nie podlega Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. zmieniono użyte materiały, rozmiar, kolorystykę itp.)

3.1.3. W celu usprawnienia procedury zwrotu, zaleca się Kupującemu zgłoszenie zwrotu poprzez wysłanie e-maila do kontakt@smartshape.pl lub poprzez swoje konto w SmartShape oraz wypełnienie znajdującego się tam formularza zwrotu dla danego Produktu.

3.1.4. Zwracany Produkt powinien zostać odesłany w stanie niezmienionym, nie noszący śladów korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

3.1.5. Kupujący zobowiązany jest odesłać zwracany Produkt na adres Sprzedającego najpóźniej w terminie do 30 dni od daty odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży.

3.1.6. Koszt odesłania Produktu ponosi Sprzedający.

3.1.7. Za zwrócony Produkt, Kupujący otrzymuje zwrot wpłaconej kwoty (wartość Produktu). Zwrotu pieniędzy na konto Kupującego dokonuje SmartShape nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy.

3.1.8. SmartShape może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.3.2. Reklamacje

3.2.1. Reklamacje są rozpatrywane przez Sprzedających, jednak w przypadku sporów SmartShape występuje w charakterze arbitra i rozstrzyga czy reklamacja w danym wypadku jest zasadna. Na wypadek ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, Kupujący powinien wykonać zdjęcia dokumentujące stwierdzone wady, niezgodności lub uszkodzenia.

3.2.2. Kupujący może zgłosić reklamację Produktu, który okazał się wadliwy, domagając się obniżenia ceny albo odstępując od umowy kupna-sprzedaży.

3.2.3. Kupujący może zgłosić reklamację Produktu, który jest niezgodny z opisem lub zdjęciami zamieszczonymi na stronie SmartShape, domagając się obniżenia ceny albo odstępując od umowy kupna-sprzedaży.

3.2.4. W celu usprawnienia procedury reklamacji Produktu, zaleca się Kupującemu zgłoszenie reklamacji poprzez swoje konto w SmartShape oraz wypełnienie znajdującego się tam formularza reklamacji dla danego Produktu.

3.2.5. Kupujący zobowiązany jest odesłać reklamowany Produkt na adres Sprzedającego dostarczony mu przez SmartShape.

3.2.6. Gdy Sprzedający naprawi produkt lub wymieni go na Produkt podobny, wolny od wad , to po odesłaniu go do Kupującego zobowiązany jest potwierdzić wysyłkę na swoim koncie w SmartShape.

3.2.7. W przypadku gdy reklamacja zakończy się zwrotem pieniędzy, Kupujący otrzymuje zwrot całości poniesionych kosztów (wartość Produktu, koszt wysyłki do Kupującego i koszt odesłania Produktu). Zwrotu pieniędzy na konto Kupującego dokonuje SmartShape.

3.2.8. W przypadku gdy reklamacja zakończy się zwrotem pieniędzy, to z rozliczenia Sprzedającego potrącana jest kwota, która została mu naliczona za dany Produkt, koszt wysyłki do Kupującego oraz koszt odesłania Produktu.

3.2.9. Kupujący może zgłosić reklamację Produktu wynikającą z niedostarczenia przesyłki zawierającej zamawiany Produkt. Reklamację można zgłosić nie wcześniej niż 30 dni od daty wysłania zamówienia. Termin ten wynika z maksymalnego dopuszczalnego terminu dostarczenia przesyłki, określonego przez regulamin Poczty Polskiej.

3.2.10. W celu usprawnienia procedury reklamacji braku przesyłki, zaleca się Kupującemu zgłoszenie reklamacji poprzez swoje konto w SmartShape oraz wypełnienie znajdującego się tam formularza zgłoszenia braku przesyłki dla danego Produktu.

3.2.11. Po otrzymaniu zgłoszenia braku przesyłki, Sprzedający zobowiązany jest zgłosić na Poczcie reklamację tej przesyłki.

3.2.12. Jeżeli Poczta uzna zgłoszoną reklamację tzn. potwierdzi zaginięcie przesyłki, to Kupujący otrzyma zwrot wpłaconej kwoty (wartość Produktu oraz koszt wysyłki do Kupującego). Zwrotu pieniędzy na konto Kupującego dokonuje SmartShape.

3.2.13. Jeżeli Poczta uzna zgłoszoną reklamację tzn. potwierdzi zaginięcie przesyłki, to z rozliczenia Sprzedającego potrącana jest kwota, która została mu naliczona za dany Produkt oraz koszt wysyłki do Kupującego.

3.2.14. Sprzedający zachowuje dla siebie kwotę odszkodowania przyznanego mu przez Pocztę lub firmę kurierską w związku z zaginięciem przesyłki.

4. OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

4.1. Ochrona i przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”), informujemy Użytkowników o przetwarzaniu ich danych osobowych i zasadach na jakich to się odbywa.

4.1.1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest firma SmartShape Diana Kuprianowicz, 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Ogrodowa 84, zarejestrowana jako indywidualna działalność gospodarcza. REGON: 200859064, NIP: 543-210-14-72.

4.1.2. SmartShape przykłada ogromną wagę do ochrony prywatności Użytkowników i jako administrator danych chroni je i zabezpiecza przed dostępem osób nieupoważnionych.

4.1.3. SmartShape sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu. Dane osobowe przetwarzane są przez SmartShape zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1,3 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w celach związanych z prowadzeniem serwisu.

4.1.4. Dane Użytkownika są wykorzystywane do celów związanych z działaniem serwisu, w tym ewidencji sprzedaży, do kontaktowania się z Użytkownikiem w sprawach dotyczących zamówień, do realizacji zamówień złożonych przez Użytkownika, do dopasowania treści strony do preferencji Użytkownika, do zapewnienia bezpieczeństwa usług, do dokonywania pomiarów, które umożliwiają doskonalenie usług, do celów statystycznych oraz do celów marketingowych takich jak, mailing i remarketing.

4.1.5. Dane Użytkownika gromadzone przez Administratora w celach wymienionych w punkcie

4.1.4 to: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres email, numer telefonu, adres IP, rodzaj używanej przeglądarki i identyfikator sesji, numer konta bankowego. W przypadku Sprzedawców są to dodatkowo: nazwa firmy, NIP, adres siedziby firmy.

4.1.6. W celu realizacji zamówień, SmartShape udostępnia Sprzedającemu dane osobowe Kupującego. Dane te zawierają wyłącznie informacje niezbędne do realizacji zamówienia.

4.1.7. W celu realizacji zamówień, dane osobowe Użytkownika są przekazywane realizatorom usługi doręczenia przesyłki np. firmom kurierskim czy Poczcie Polskiej.

4.1.8. W celu dokonania przez Użytkownika płatności online za złożone zamówienie, dane osobowe użytkownika są przekazywane firmie PayU SA, świadczącej usługę płatności online.

4.1.9. Zgodnie z obowiązującym prawem, dane Użytkowników są przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie SmartShape, np. agencjom marketingowym i podmiotom świadczącym usługi statystyczne.

4.1.10. Dane Użytkowników mogą być udostępniane organom państwowym uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa oraz, w przypadku nieuregulowania należności wobec SmartShape, podmiotom prowadzącym w jego imieniu postępowanie związane z dochodzeniem należności.

4.1.11. Podstawą prawną przetwarzania danych Użytkowników w celu świadczenia usług jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie (taką umową jest regulamin). Podstawą prawną dopasowywania treści usług do preferencji Użytkownika, zapewnienie ich bezpieczeństwa oraz udoskonalanie usług, jak również marketing wewnętrzny SmartShape jest tzw. uzasadniony interes administratora.

4.1.12. W celu umożliwienia Kupującemu dokonania zwrotu towaru, SmartShape udostępnia Kupującemu dane osobowe Sprzedającego. Dane te zawierają wyłącznie informacje niezbędne do prawidłowego zaadresowania przesyłki.

4.1.13. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Użytkownik może również wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

4.1.14. SmartShape zapewnia Użytkownikom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych. W celu usunięcia danych, Użytkownik powinien przesłać do SmartShape stosowne oświadczenie w formie elektronicznej lub na piśmie. SmartShape może odmówić usunięcia danych Użytkownika, jeżeli Użytkownik ten nie uregulował należności wobec SmartShape lub naruszył niniejszy Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

4.1.15. Dane osobowe Użytkownika przechowywane są przez Administratora bezterminowo, do momentu wyrażenia przez Użytkownika chęci ich usunięcia.

4.1.16. W przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych, SmartShape zobowiązuje się powiadomić o tym fakcie organ nadzorczy oraz osoby, których te dane dotyczą w ciągu 72 godzin od stwierdzenia tego naruszenia.

4.1.17 W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji. Każdemu Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4.2. Zobowiązania Użytkowników

4.2.1. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać osobom trzecim informacji dotyczących innych Użytkowników, które otrzymał od SmartShape w związku z realizacją czynności przewidzianych w niniejszym Regulaminie.

4.2.2. Użytkownik może wykorzystać otrzymane od SmartShape informacje wyłącznie w celach związanych z realizacją zamówień oraz wysyłką towarów zakupionych za pośrednictwem SmartShape.

5. PLIKI COOKIES

5.1. Wykorzystanie plików Cookies.

5.1.1. Serwis SmartShape korzysta z plików Cookies ("ciasteczka"). Są to pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę na urządzeniu Użytkownika, zawierające m.in. nazwę strony internetowej, czas ich przechowywania, unikalny numer.

5.1.2. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację osobową Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

5.1.3. Pliki cookies w SmartShape wykorzystywane są do uwierzytelniania zalogowanego Użytkownika, wyświetlania spersonalizowanej zawartości serwisu Użytkownikowi, do celów statystycznych, na potrzeby serwisu Facebook (przycisk "lubię to", logowanie przez Facebook, publikacja treści w serwisie Facebook) oraz w celach reklamowych przez podmioty przetwarzające je na zlecenie SmartShape (np. agencje marketingowe).

5.1.4. Preferencje dotyczące cookies można skonfigurować w ustawieniach przeglądarki internetowej (Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari).

5.1.5. Korzystając z serwisu SmartShape, Użytkownik wyraża zgodę na używanie plików Cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

5.1.6. Usunięcie plików Cookies lub wyłączenie ich w przeglądarce może skutkować niepoprawnym działaniem SmartShape i ograniczeniem dostępu do różnych funkcjonalności serwisu.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Usunięcie konta Użytkownika

6.1.1. Użytkownik ma prawo do usunięcia konta w SmartShape w dowolnym momencie. W tym celu Użytkownik powinien przesłać do SmartShape stosowne oświadczenie w formie elektronicznej lub na piśmie.

6.1.2. SmartShape może odmówić usunięcia konta Użytkownika, jeżeli Użytkownik ten nie uregulował należności wobec SmartShape lub naruszył niniejszy Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych Użytkownika jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

6.1.3. SmartShape zastrzega sobie prawo do usunięcia konta Użytkownika, który swoim postępowaniem narusza niniejszy Regulamin lub w jakikolwiek sposób zakłóca działanie serwisu.

6.1.4. Usunięcie konta Użytkownika na jego żądanie może nastąpić najwcześniej w terminie 30 dni od momentu zawarcia przez Użytkownika ostatniej transakcji w SmartShape.

6.1.5. Jeżeli konto Użytkownika zostało usunięte na skutek decyzji SmartShape, to Użytkownik nie może ponownie dokonać rejestracji w SmartShape bez uprzedniej zgody SmartShape. Jeśli Użytkownik dokona ponownej rejestracji bez uzyskania zgody to jego nowe konto zostanie usunięte.

6.2. Czynności zabronione

6.2.1. Na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83), zabrania się wykorzystania treści oraz plików zamieszczonych na stronie internetowej SmartShape bez uprzedniej zgody SmartShape  lub osób posiadających prawo do ich wykorzystywania.

6.2.2. Na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 49, poz. 508), zabrania się wykorzystania znaku towarowego SmartShape bez uprzedniej zgody SmartShape.

6.2.3. Na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211 z późn. zm.), zabrania się wykorzystywania adresów www o pisowni lub fonetyce zbliżonej do słów SmartShape w ramach działalności konkurencyjnej, w szczególności jeśli działanie to ma to na celu wprowadzenie klientów w błąd.

6.2.4. Złamanie któregokolwiek z postanowień zawartych w punktach 6.1.1 - 6.2.3 niniejszego Regulaminu będzie skutkowało podjęciem kroków prawnych wobec osób, firm lub instytucji, które dopuszczą się zakazanych czynności.

100% kupujących poleca tego sprzedawcę
672 0 z ostatnich 12 miesięcy
Średnia z 672 ocen sprzedaży:
  • Zgodność z opisem 4.9
  • Koszt wysyłki 5
  • Obsługa kupującego 5
  • Polecam, ubrania czyste i zadbane, w 100% zgodne z opisem aukcji.

  • Sukienka śliczna. Bardzo Panstwu dziękuję za błyskawiczną wysyłkę, dotarła na czas :)

  • TRANSAKCJA PEFEKCYJNA

  • Gorąco polecam

  • znakomite ciuszki i ekspresowa wysyłka Dziekuje za gratisik ;-) POLECAM