Polityka prywatności firmy SMART SHAPE Aksel Małecki

Sklep internetowy smartshape.pl, prowadzony przez firmę SMART SHAPE Aksel Małecki, z siedzibą w 93-312 Łódź, ul. Tuszyńska 128, znajdujący się pod adresem elektronicznym https://www.smartshape.pl, (zwany dalej „SMARTSHAPE.PL”) przywiązuje szczególną uwagę do poszanowania prywatności osób odwiedzających jego witrynę.

Ochrona danych jest kwestią zaufania, a zaufanie użytkowników jest dla nas bardzo ważne. Aby podczas wizyty na naszej stronie użytkownicy czuli się bezpiecznie, przy przetwarzaniu danych osobowych ściśle przestrzegamy postanowień ustawowych.
Niniejsza Polityka Prywatności stanowi dokument, w którym określono zasady przetwarzania zbieranych przez Sklep SMARTSHAPE.PL danych oraz ich gromadzenia, dostępu a także sposobu przechowywania informacji wykorzystywanych na urządzeniach Kupującego, stosowanych również za pomocą plików Cookies, w trakcie realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Poniższe oświadczenie o ochronie danych informuje również o tym, do kogo należy się zwrócić w sprawach z tym związanych.

Poniżej określone zasady pozostają w zgodzie z normami prawnymi obowiązującymi na terenie Polski oraz Unii Europejskiej, tj. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 922 z późn. Zm) oraz ze szczególnym uwzględnieniem art.13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej RODO).
Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane Sklepowi SMARTSHAPE.PL dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki została wyrażona zgoda. W przypadku, gdy postanowisz jednak nie podawać Sklepowi SMARTSHAPE.PL niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazisz zgody na ich przetwarzanie, niestety nie będziemy mogli zrealizować Twojego zamówienia. Brak akceptacji niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania ze Sklepu SMARTSHAPE.PL


Masz prawo w każdej chwili do aktualizacji, korekty, blokady lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. Możesz to zrobić samodzielnie, jak i korzystając z naszej pomocy. Jeżeli nie wyrażasz zgody na przetwarzanie lub wykorzystanie swoich danych przez Sklep SMARTSHAPE.PL według niniejszych postanowień o ochronie danych w całości lub w odniesieniu do poszczególnych działań, możesz zgłosić swój sprzeciw pocztą elektroniczną, faksem lub listem, także korzystając z wymienionych w pkt. VIII. danych kontaktowych.
Zapewniamy Cię, że nasza firma przestrzega restryktywnej polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten był coraz wyższy. Wierzymy, że zapoznanie się z naszą polityką prywatności pozwoli Ci poczuć się bezpiecznie i cieszyć zakupami w Sklepie SMARTSHAPE.PL .

I. Administrator danych osobowych Sklepu SMARTSHAPE.PL
Administratorem danych osobowych Sklepu SMARTSHAPE.PL (dalej Administrator), czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest firma:
SMART SHAPE Aksel Małecki
ul. Tuszyńska 128
93-312 Łódź
NIP: 982-038-73-04
REGON: 522316845

II. Postanowienia ogólne
1. Zawartość stron Sklepu SMARTSHAPE.PL stanowi własność Administratora danych i jest prawnie chroniona.
2. Administrator danych nie sprzedaje, nie udostępnia oraz nie przekazuje osobom trzecim danych osobowych Kupującego bez jego wyraźnej i dobrowolnie wyrażonej zgody.
Administrator ma prawo to uczynić jedynie na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego organu uprawnionego do złożenia wniosku.
3. Jedynie za zgodą Kupującego podane przez niego dane mogą zostać wykorzystane do celów marketingowych.
4. Kupujący pozostaje anonimowy do momentu dokonania pierwszego zakupu w Sklepie SMARTSHAPE.PL, subskrypcji elektronicznego biuletynu (Newslettera) lub dokonania rejestracji w celu utworzenia indywidualnego Konta na stronie Sklepu SMARTSHAPE.PL. W tych przypadkach wymagane jest podanie określonych danych teleadresowych, które następnie przesyłane są do systemu bezpiecznym połączeniem.
6. Dokonanie przez Kupującego zakupu w Sklepie SMARTSHAPE.PL i jednoczesna rejestracja lub samodzielna rejestracja konta w sklepie wiążą się z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 r. z późn. zm.) oraz RODO. Informacje te służą do celów realizacji zamówienia, w tym wystawienia dowodu sprzedaży (paragon lub faktura VAT) oraz wysyłki produktów. W związku z powyższym Sklep SMARTSHAPE.PL jest uprawniony do powierzania zebranych dane swoim partnerom handlowym, jedynie mając na celu sprawną realizacje zamówienia.
7. Do danych osobowych zbieranych przez Sprzedającego mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy Firmy SMART SHAPE Aksel Małecki.
8. Sklep SMARTSHAPE.PL informuje jednocześnie, iż w stosunku do osób odwiedzających stronę internetową Sklepu może być stosowana technika retargetingu (więcej na ten temat w punkcie IV).
9. Sklep SMARTSHAPE.PL oświadcza, że przetwarza dane osobowe Kupujących zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r., poz. 922 z późn. zm.) i RODO oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Kupujących przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem. Dane przetwarzane są w celu realizacji zamówienia, a w przypadku dobrowolnie wyrażonej zgody mogą być wykorzystane również w celach wykonywania marketingu bezpośredniego własnych produktów oraz usług Administratora danych.

III. Dane osobowe wymagane przy rejestracji i składaniu zamówień.
1A.W trakcie rejestracji oraz składania zamówień prosimy o podanie danych niezbędnych do założenia konta w Sklepie SMARTSHAPE.PL , dzięki czemu nie musisz przy każdym kolejnym zakupie tracić czasu na ponowne wypełniania całego formularza zamówienia.
a) imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne nam do wystawienia później dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;
b) adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto, kraj) – niezbędny nam później do zaadresowania przesyłki, wystawienia dowodu sprzedaży;
c) e-mail – niezbędny do logowania w Sklepie SMARTSHAPE.PL i komunikacji związanej z korzystaniem ze Sklepu SMARTSHAPE.PL, oraz powiadomień dotyczących statusu zamówienia .
d) numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników)
e) hasło – niezbędne do utworzenia i zabezpieczenia konta.
f) numer NIP – niezbędny do wystawienia dowodu sprzedaży(dotyczy faktur).
Zarejestrowany klient po zalogowaniu ma również możliwość weryfikacji statusu złożonego zamówienia i historii dokonanych zakupów. Zarejestrowany i zalogowany klient w każdej chwili może samodzielnie poprawiać, uzupełniać lub usunąć całkowicie dane ze Sklepu SMARTSHAPE.PL .
Dane podane w trakcie rejestracji są przetwarzane wyłącznie przez Sklep SMARTSHAPE.PL i nie są wykorzystywane w żaden inny sposób.
Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane przez Sklep SMARTSHAPE.PL i następujące podmioty w podanym poniżej zakresie:
1B. imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki w zależności od wybranego rodzaju przesyłki przekazywane są do:
a. Wybrana Firma Kurierska
1C. imię i nazwisko, adres, NIP wskazane jako dane na które ma być wystawiony dokument sprzedaży są przekazywane w postaci dokumentu sprzedaży (faktury) do współpracującego biura rachunkowego
1D. w przypadku skorzystania z płatności z wykorzystaniem zewnętrznego systemu płatności, wszelkie dane podane po przejściu na stronę operatora płatności pozostają zarejestrowane wyłącznie w jego bazie i nie są w żaden sposób dostępne lub przechowywane przez Sklep SMARTSHAPE.PL .
Sklep SMARTSHAPE.PL współpracuje z następującymi operatorami płatności:
PayU SA, operator serwisu payu.pl

2. Subskrypcja Newslettera
Świadczenie usługi Newsletter polega na cyklicznym wysyłaniu środkami komunikacji elektronicznej reklamy, zawierającej informacje handlowe od Sklepu SMARTSHAPE.PL. Sklep SMARTSHAPE.PL świadczy usługę Newsletter bezpłatnie.
W celu otrzymywania Newslettera powinieneś:
a. dokonać zamówienia poprzez podanie w formularzu elektronicznym dostępnym na stronie Sklepu SMARTSHAPE.PL swojego adresu poczty elektronicznej i zaznaczenie odpowiedniego okienka checkbox;
b. wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera, zgodnie z oświadczeniem znajdującym się pod formularzem elektronicznym,
c. posiadać aktywny adres poczty elektronicznej (e-mail),
d. aktywować link zawarty w wiadomości wysłanej automatycznie przez Sklep SMARTSHAPE.PL na podany przez Ciebie adres poczty elektronicznej.
Z chwilą aktywowania linku zawartego w wiadomości, pomiędzy stronami zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi Newsletter, z której w każdej chwili możesz zrezygnować logując się na swoje konto w Sklepie SMARTSHAPE.PL, lub klikając link anulujący subskrypcję i znajdujący się w stopce każdego newslettera, lub nadsyłając na nasz adres oświadczenie woli. Sklep SMARTSHAPE.PL potwierdzi rozwiązanie umowy poprzez przesłanie wiadomości na Twój adres poczty elektronicznej. Z chwilą rozwiązania umowy o świadczenie usługi Newsletter Sklep SMARTSHAPE.PL zaprzestaje przesyłania Newslettera na Twój adres poczty elektronicznej. Może w każdym momencie dokonać ponownego zamówienia Newslettera.
Administrator danych oświadcza, że adres poczty elektronicznej kupującego nie będzie udostępniany podmiotom trzecim.

IV. Dane osobowe, które pobierane są automatycznie po wejściu na Sklep SMARTSHAPE.PL


1. Sklep SMARTSHAPE.PL (serwer)
System informatyczny, z którego korzysta Sklep SMARTSHAPE.PL automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzystasz łącząc się ze Sklepem SMARTSHAPE.PL. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czy adres wejścia na Sklep SMARTSHAPE.PL i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji Sklepu SMARTSHAPE.PL w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania.
Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

2. Sklep SMARTSHAPE.PL (cookies)
Sklep SMARTSHAPE.PL wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia Sklepowi SMARTSHAPE.PL rozpoznania Ciebie i dostosowania Sklepu SMARTSHAPE.PL do Twoich potrzeb.
Cookies („ciasteczka”) to niewielkie pliki zapisywane na nośniku danych użytkownika, służące do zapisywania przez przeglądarkę użytkownika określonych ustawień i danych w celu wymiany z naszym systemem. Istnieją dwa rodzaje cookies, tak zwane cookies sesyjne, które są usuwane po zamknięciu przeglądarki przez użytkownika, oraz ciasteczka tymczasowe/stałe, które są przechowywane przez dłuższy okres lub na stałe na nośniku danych użytkownika. Dzięki przechowywaniu tych plików możemy odpowiednio przygotować nasze strony internetowe i naszą ofertę pod kątem preferencji użytkownika. Ułatwia to użytkownikowi korzystanie z serwisu, przykładowo dzięki zapisaniu określonych danych użytkownika, aby nie musiał ich za każdym razem podawać.
Sklep SMARTSHAPE.PL wykorzystuje cookies do:
a) zapamiętania zalogowania (sesja trwa 48 godzin, po czym cookie jest kasowane);
b) zapamiętania zawartości Twojego koszyka (sesja trwa 48 godzin, po czym cookie jest kasowane);
W przypadku, gdy nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, możesz zablokować ich umieszczenie, odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety, w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących ze Sklepu SMARTSHAPE.PL, nie możemy zagwarantować jego poprawnego działania.
Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin w Sklepie SMARTSHAPE.PL chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka, a informacje o tym, jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

3. Google Analytics (cookies)
Sklep SMARTSHAPE.PL wykorzystuje internetowe narzędzie do analizy statystyk serwisów WWW Google (Universal) Analytics firmy Google Inc. (www.google.pl).
Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania przez Sklep SMARTSHAPE.PL źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego.
Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu. Wygenerowane w ten sposób informacje dotyczące odwiedzin w Sklepie SMARTSHAPE.PL są z reguły przekazywane do serwera firmy Google w USA i tam zapisywane. W razie aktywacji funkcji anonimizacji adresów IP na tej stronie adres IP użytkownika jest skracany przez firmę Google przed jego przekazaniem na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw sygnatariuszy porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych sytuacjach do serwera firmy Google w USA przekazywany jest pełny adres IP i tam skracany. Anonimizowany adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika w ramach usługi Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.
Google może również przekazywać dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.
Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.
Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, możesz zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Google nie możemy zagwarantować poprawnego działania Sklepu SMARTSHAPE.PL.
Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin w Sklepie SMARTSHAPE.PL chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

4. Google AdWords (cookies) – retargeting
Sklep SMARTSHAPE.PL korzysta z tak zwanej technologii retargetingu za pomocą technologii Google AdWords. Wykorzystujemy tę technologię, aby móc zaoferować użytkownikom atrakcyjniejszą ofertę internetową. Umożliwia ona przedstawienie użytkownikom, którzy zainteresowali się naszym sklepem i naszymi produktami, odpowiedniej reklamy na stronach internetowych naszych partnerów. Jesteśmy przekonani, że wyświetlanie spersonalizowanej, związanej z zainteresowaniami użytkownika reklamy z reguły jest dla niego atrakcyjniejsze niż reklama, która nie posiada takiego indywidualnego związku. Wyświetlanie tych materiałów reklamowych na stronach naszych partnerów opiera się na technologii cookies oraz analizie wcześniejszego zachowania użytkownika. Ta forma reklamy realizowana jest całkowicie anonimowo.
Google AdWords wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przez Sklep SMARTSHAPE.PL oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords. Podczas korzystania z naszej strony internetowej stosowane są cookies, które służą do gromadzenia, zapisywania i wykorzystania danych dotyczących zachowania użytkownika. Ponadto dane użytkownika zawarte w ciasteczkach są przechowywane po zakończeniu sesji przeglądarki i przykładowo wykorzystywane podczas kolejnej wizyty na stronie internetowej.
Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu.
Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.
Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.
Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, może zablokować ich umieszczenie, odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety, w przypadku zablokowania plików cookies Google nie możemy zagwarantować poprawnego działania Sklepu SMARTSHAPE.PL.
Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin w Sklepie SMARTSHAPE.PL chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka, a informacje o tym jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

V. Udostępnianie danych osobowych
W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje administratorowi udostępnienie zebranych danych organom państwowym, Sklep SMARTSHAPE.PL dane takie udostępni. Za wyjątkiem tych sytuacji, Twoje dane osobowe będą ujawnianie wyłącznie w zakresie, celu i podmiotom wymienionym w niniejszej polityce prywatności.

VI. Zmiana polityki bezpieczeństwa Sklepu SMARTSHAPE.PL
Sklep SMARTSHAPE.PL zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.
O takiej zmianie Sklep SMARTSHAPE.PL powiadomi drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 7 dni przed wejściem w życie nowej polityki prywatności.
Aktualny tekst polityki prywatności zawsze znajduje się pod adresem https://www.smartshape/polityka-prywatnosci

VII. Kontakt
Sklep SMARTSHAPE.PL kontaktuje się z Tobą korzystając z podanego e-maila, a tylko w szczególnych sytuacjach korzystamy z podanego przez Ciebie numeru telefonu.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych zachęcamy do kontaktu na e-mail kontakt@smartshape.pl.
W powyższych sprawach można również korespondować z nami pod adresem:
SMART SHAPE Aksel Małecki
ul. Tuszyńska 128
93-312 Łódź